Haitipeople pictures


BizangohärenBizangohären
"Bizangosällskapen är militärt uppbygda. Medlemmarna träder fram i tider av kamp och krig. Så gott som alla figurer här har hämtats från ett enda bizangotempel. De representerar bizangokämparnas krafter. Deras skräckinjagande gestalter håller minnet av slavupproret levande. Det var under denna tid som sällskapen uppstod. Vissa bär spår av sina skador.
Huvudena är modellerade på riktiga människoskallar. Rep och kedjor betvingar de krafter som döljer sig i dem. Spegelkärvor i deras ögon och på kläderna syftar på andevärlden, men skyddar också mot onda krafter. Trots deras orörliga hållning kan man känna historiens rörelse i blodet och elden som täcker dem."


Some colors


Miwa Rèn SolèyMiwa Rèn Solèy
"Den här vodouspegel är gjord åt Lwa Rèn Solèy (miroir de la Reine Soleil: soldrottningens spegel). Via spegeln kunde prästen kommunicera med andarna. Bilderna upptill föreställer Agwé och Lasirèn (sirenen), havets Lwa."
Glas och trä. Troligen 1800-tal.


Haitis och Vodous historiaVodou"Vodou är en källa till kreativitet och kamp mot förtryck och fattigdom. Det är en del av Haiti, en nation som är central i den koloniala och moderna världens historia. Den enda stat som har uppstått ur slavars befrielse.
Vodou är miljoners haitiers religion. Vodou levs i vardagen, i musik och dans, i ritualer och symboler.
Vodou blandar framförallt väst- och centralafrikansk och katolsk andlighet och ritual till en egen samtida, karibisk religion. De lokala variationerna är stora på Haiti. Olika utövare betonar olika element och nya former kommer till."


Take a look at this

 


Tema för v.47 är..
Världskulturmuséet; Vodou

RSS 2.0